Bướu độc (basedow)

1. Day ấn và gõ: 39, 38, 287, 7, 113, 156, 74, 64, 87, 57, 60, 100. Rồi hơvà lăn như
trên.
2. Day ấn và gõ: 14-, 64-, 8-, 12-, 37, 17-, 50, 39, 87, 51-, 124, 34. Rồi hơvà lăn như
trên.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

6923038
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
3508
7278
74411
111730
6923038