Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

6566383
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
156
4534
88284
97551
6566383