Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

7711282
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
3086
5671
54881
77357
7711282