Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

6903168
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
4907
1533
54541
111730
6903168