Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

6351177
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
1703
5000
119079
138003
6351177