Cận thị

1. Day ấn H.34, 6 và lăn các sinh huyệt quanh mắt.
2. Day ấn H.34, 1, 127 và lăn quanh mắt.
3. Day ấn H.267, 130, 3, 388.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

8500859
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
3519
4627
86757
106640
8500859